Välkommen till Haglinds Fastighetsförvaltning i Växjö

Vi erbjuder butikslokaler, kontor och bostäder
Våra fastigheter

Centralt belägna fastigheter i Växjö

Fastigheterna ligger utmed gågatusystemet och har resecentrum och järnvägsstationen som nära grannar. Närheten till allmänna kommunikationer och servicen i Växjö centrum gör oss attraktiva för såväl bostadssökande som kommersiella verksamheter.

Kv Håkan Sjögren 13

Centralt belägen fastighet utmed Sandgärdsgatan och Båtsmanstorget. I fastigheten finns butiker, kontor och bostäder. Adresserna är Båtsmanstorget 2, Sandgärdsgatan 23 och Norra Järnvägsgatan 18.

Kv Lugnet 7

Centralt belägen fastighet utmed Sandgärdsgatan och Båtsmanstorget. I fastighetens entréplan finns restauranger och butiker och i övriga tre plan bostäder. Adressen är Båtsmanstorget 1.

Kv Stormen 2

Fastigheten ligger i hörnet Storgatan – Bäckgatan. I bottenplanet finns butiker och en restaurang. Plan två till 4 innehåller kontor och tandläkarmottagningar.