Historik

Från Båtsmansbacke till Båtsmanstorg

Båtsmansbacken kallades förr en liten del av centrala Växjö. Husen där låg i kvarteren Håkan Sjögren och Lugnet. Omkring fanns Sandgärdsgatan, Klostergatan, Norra Järnvägsgatan och Västergatan. En av stadens äldsta gator, Lilla Sandgärdsgatan, gick genom båda kvarten och korsade Bäckgatan i den lilla backen. När alla de små stugorna revs åren 1959 – 60, försvann också Lilla Sandgärdsgatan.

De första stugorna byggdes redan på 1700-talet, och då som bostäder åt Karl XI:s båtsmän, de så kallade bösseskyttarna, som var tio till antalet. De fick bo med sina familjer på Båtsmansbacken, som längre tillbaka kallades Sandgärdet (därav namnet Sandgärdsgatan)

Sedan rusthållet upphört flyttade även hantverkare och andra Växjöbor in i stugorna. Vid slutet av 1750-talet hade ett fattighus uppförts längst uppe i backen. Vid den stora stadsbranden år 1799 ödelades denna byggnad. År 1843 eldhärjades åter Växjö och flera hus brann ner på Båtsmansbacken. Några byggdes upp igen. Där bodde sedan skräddare, skomakare, garvare, sadelmakare, plåtslagare, snickare, målare m.fl.

Men andra tider kom och på 1950-talet bestämdes det att allt skulle rivas på Båtsmansbacken. Husen var förfallna, och man skulle bygga moderna hus där.

Bröderna Haglinds Fastighetsförvaltning har sitt ursprung i Sjödahl och Haglind möbleringsfirma. Firman startades 1905 och drevs med snickeri och möbeltillverkning.
Verksamheten utökades så småningom till att innefatta inredningssnickeri, möbeltillverkning, stoppning och omklädning, träornamentering, och bildhuggeri, tapetserarverkstad, uppsättning av kornischer, gardiner och tapeter och de anställda var under långa tider omkring 40 personer. Företaget ägde också ett antal fastigheter i centrala Växjö.

Nuvarande fastighet i kv Stormen 2 i hörnet Storgatan – Bäckgatan uppfördes 1955, och arkitekt var Bent Jörgen Jörgensen. Den för tiden moderna konstruktionen ritades med få eller inga bärande ytter- eller innerväggar med mål att erbjuda maximal flexibilitet.

År 1960 revs de gamla trähusen på Båtsmansbacken och de nuvarande husen i kv Håkan Sjögren 13 och Lugnet 7 kring Båtsmanstorget uppfördes. Exteriören gavs strama linjer i vitt, svart och grått med tidstypiska prefabricerade betongelement. Arkitekt var också här Bent Jörgen Jörgensen.

Fastighetsförvaltningen innefattar ca 12 600 m², har familjeföretagets karakteristik med stabilt och engagerat ägande i en långsiktig planering.