Om företaget

Haglinds Fastighetsförvaltning i Växjö äger och förvaltar centralt belägna fastigheter i Växjö.

Najad
Konstnär: Peter Mandl

Fastigheterna ligger utmed gågatusystemet och har resecentrum och järnvägsstationen som nära grannar. Närheten till allmänna kommunikationer och servicen i Växjö centrum gör oss attraktiva för såväl bostadssökande som kommersiella verksamheter. I våra fastigheter finns butiker, restauranger, serviceföretag, kontor och bostäder.
Vi äger och förvaltar Båtsmansstorget som vi hoppas skall vara en samlingsplats för boende och besökande i Växjö centrum. Här finns uteserveringar, sittgrupper, konstverk och ett varierande utbud av butiker servicenäringar och restauranger.
Vår ambition är att göra Båtsmanstorget ännu attraktivare att besöka både sommar och vinter.

Haglinds Fastighetsförvaltning en förändrad organisation.
Haglinds fastighetsförvaltning har sedan en tid förändrad ägarstruktur och organisation där fastighetsförvaltningen fortsättningsvis drivs i aktiebolagsform under bolagsnamnet Haglinds Fastighetsförvaltning AB.
Utgångspunkten för dessa förändringar var och är ägarens kvarstående intresse för fastighetsförvaltningen och hans uppfattning att Växjö kommer att fortsätta växa och utvecklas som stad och centralort i Småland samt tron på hyresgästernas förmåga att utveckla sina verksamheter respektive viljan att bo i centralt belägna lägenheter i Växjö.
Fastighetsförvaltningens omfattning med två fastigheter kring Båtsmanstorget och en fastighet på Storgatan vilka är placerade i de nya bolagen Båtsmanstorget Fastighets AB och Storgatan 17 Fastighets AB är oförändrat, inriktningen är också oförändrad att långsiktigt äga och förvalta fastigheterna. Ägandet och förvaltningen av dessa fastigheter har nu gått in i femte generation.

Per Haglind

Haglinds Fastighetsförvaltning AB
Båtsmanstorget 2
352 30 Växjö