GDPR

Information om hantering av personuppgifter.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, t. ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadresser.

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

När hyresförhållandet är slut kommer vi att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter kommer vi spara den tid som lagen kräver. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial (t.ex. betalningar) kommer vi att spara i sju år.

Vi följer Dataskyddsförordningen.

Se vidare information på Datainspektionens webbsida.

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Personuppgiftsansvarig på företaget är:

Per Haglind
Tel: 0470-177 08
E-post: info@haglinds.se