Våra fastigheter

Fastigheter

Kv Håkan Sjögren 13

Centralt belägen fastighet utmed Sandgärdsgatan och Båtsmanstorget. I fastigheten finns butiker, kontor och bostäder. Adresserna är Båtsmanstorget 2, Sandgärdsgatan 23 och Norra Järnvägsgatan 18.

Kv Lugnet 7

Centralt belägen fastighet utmed Sandgärdsgatan och Båtsmanstorget. I fastighetens entréplan finns restauranger och butiker och i övriga tre plan bostäder. Adressen är Båtsmanstorget 1.

Kv Stormen 2

Fastigheten ligger i hörnet Storgatan – Bäckgatan. I bottenplanet finns butiker och en restaurang. Plan två till 4 innehåller kontor och tandläkarmottagningar.