Nyheter

Haglinds Fastighetsförvaltning i en förändrad organisation

Haglinds fastighetsförvaltning har nu gått in i en förändrad ägarstruktur och organisation där jag och mina två barn är ägare och där fastighetsförvaltningen fortsättningsvis drivs i aktiebolagsform.

Utgångspunkten för dessa förändringar är mitt kvarstående intresse för fastighetsförvaltningen och min uppfattning att Växjö kommer att fortsätta växa och utvecklas som stad och centralort i Småland och att jag tror på våra hyresgästers förmåga att utveckla sina verksamheter respektive vilja att bo i våra lägenheter i centrala Växjö.

Fastighetsförvaltningens omfattning med två fastigheter kring Båtsmanstorget och en fastighet på Storgatan är oförändrad liksom inriktningen att långsiktigt äga och förvalta fastigheterna. Vi är nu fastighetsägare i Växjö i femte generationen.

Våra duktiga fastighetsskötare Göran Samuelsson och Anders Olsson kvarstår liksom vår erfarna tekniska konsult och rådgivare Owe Gunnarsson. Redovisningskonsult Caroline Lindblom sköter ekonomihantering på vårt kontor.

Hyreskontrakt och andra avtal påverkas inte av strukturförändringen och behöver inte tecknas på nytt. Några hyresgäster får dock besked om ett nytt bankgiro att betala till när hyresavierna kommer. De nya bolagen är Båtsmanstorget Fastighets AB och Storgatan 17 Fastighets AB.

Vid behov kontakta fastighetsskötarna på telefon 0470-17708 eller skicka e-post via haglinds@comhem.se

Per Haglind
Haglinds Fastighetsförvaltning AB
Båtsmanstorget 2
352 30 Växjö